вівторок, 12 березня 2024 р.

Для розширення обізнаності

 Центр здоров'я та розвитку "Коло сім'ї" - Київська філія

Високочутливі люди (Highly Sensitive Person або HSP) – це люди, для яких притаманна так звана нейровідмінність, тобто їх мозок є більш чутливим до стимулів у різних сферах психічних процесів, наприклад, у соціальній, проте для нього не є характерним розвиток якої-небудь патології. Зазвичай це проявляється у вигляді значної емпатійності, більш виражених, сильних, реактивних емоцій, високої чутливості до болю, чи інших сенсорних подразників. Такі люди частіше втомлюються від інтенсивних або тривалих соціальних взаємодій, гучної музики чи яскравого світла, є надзвичайно чутливими до кофеїну. Виконання будь-якої роботи стає важким, якщо особа помітила, що за нею спостерігають. Люди із вказаною нейровідмінністю мозку помічають навіть найдрібніші зміни у своєму оточенні, намагаються уникати сцен насилля, а також відчувають більший спектр емоцій: глибоко відчувають емоції інших, легко їх переймають, розчулюються, споглядаючи об’єкти мистецтва, красу природи або слухаючи музику…
На сьогодні відомо, що біологічними причинами таких особливостей є мутація гена ADRA2b. За допомогою функціональної МРТ при дослідженні мозку було виявлено підвищену активність поясної кори, острівцевої долі, нижньої лобної та середньої скроневої звивин, премоторної зони та вентромедіальної префронтальної кори. Ці ділянки нашого мозку відповідають за увагу, планування, страх, емоційність, емпатію, взаємодію «я-інші». Існують теорії про нижчий рівень нейромедіаторів і більшу кількість дзеркальних нейронів у високочутливих людей. У результаті вивчення поширеності даного феномену встановлено, що близько 20% людей, а також тварин мають такі особливості.
Хоча термін «високочутливі люди» не є діагнозом, часто у таких осіб можуть виникати проблеми з психічним здоров’ям, оскільки вони є більш схильними до розвитку психічних травм. Ці особливості нерідко помилково ототожнюють із симптомами розладу дефіциту уваги та гіперактивності, чи симптомами розладів спектра аутизму, які також є результатом певних нейровідмінностей, однак належать до психічних розладів.
Попри вищезазначене, існує ряд позитивних сторін такого феномену, зокрема висока емпатійність, креативність, пильність, здатність до глибшої обробки інформації. Високочутливі люди схильні бачити прекрасне всюди, а позитивні емоції відчувають легше та інтенсивніше. Окрім цього, існує багато напрацювань щодо адаптації таких людей, які можуть допомогти краще відчути переваги даної нейровідмінності. Серед факторів, які сприяють швидшій адаптації, слід виокремити механізми забезпечення базових потреб, ресурсні активності та психотерапію.
Автор статті: лікар-психіатр Владислав Гаргаун.

Немає коментарів:

Дописати коментар