понеділок, 22 серпня 2022 р.

Про ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ІНВАЛІДНОСТІ ДІТЯМ

 Надія Есманова - сторінка про Аутизм/ Інклюзію/ Психологію

✅ Про ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ІНВАЛІДНОСТІ ДІТЯМ
В пості мова піде про
➖ ЛКК
➖ Категорії інвалідності
➖ Етапи встановлення інвалідності
➖ Критерії встановлення інвалідності
➖ Ньюанси, які діють під час воєнного часу
🔻Дитиною з інвалідністю вважається особа до досягнення нею повноліття (віком до 18 років) зі стійким обмеженням життєдіяльності, якій у порядку, визначеному законодавством, встановлено інвалідність.
🔻ЛКК
◾️Інвалідність дітям встановлюється Лікарсько-консультативною комісією (ЛКК).
ЛКК (лікарсько-консультативна комісія) — це клініко-консультативна комісія, колегіальний орган, який створюється на базі державних лікувально-профілактичних установ або при регіональних органах охорони здоров'я.
◾️Види комісій ЛКК:
• центральні обласні
• центральні міські у мм. Києві та Севастополі
• міські
• районні
• міжрайонні
• районні в містах комісії.
◾️ЛКК створюються при:
дитячих обласних, багатопрофільних міських лікаренях, спеціалізованих лікаренях, диспансерах, де діти перебувають на диспансерному обліку
та спеціалізованому лікуванні, Української дитячої спеціалізованої
лікарні "ОХМАТДИТ", Українського центру медичної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи, клінік науково-дослідних установ Міністерства охорони здоров'я України та Академії медичних наук України.
◾️До складу комісії ЛКК входять:
▪ голова
▪ лікарі за спеціальностями
▪ спеціаліст з реабілітації
▪ лікар-психолог або практичний психолог
▪ інколи і інші спеціалісти.
◾️Комісії (ЛКК) визначають:
▪️наявність стійкого розладу функцій організму та відповідно можливі обмеження життєдіяльності дитини під час взаємодії із зовнішнім середовищем;
▪️категорію “дитина з інвалідністю” або “дитина з інвалідністю підгрупи А”, причину і час настання інвалідності;
▪️ступінь стійкого обмеження життєдіяльності для направлення дитини з інвалідністю до реабілітаційних установ та інших установ, що здійснюють соціальне обслуговування;
▪️складають (коригують) індивідуальну програму реабілітації дитини з інвалідністю.
◾️Організаційною формою роботи комісій є ЗАСІДАННЯ. Періодичність проведення засідань комісії визначається її головою, але не рідше одного разу на місяць.
◾️Висновки комісії, реабілітаційні заходи, визначені в індивідуальній програмі реабілітації дитини з інвалідністю, ОБОВ’ЯЗКОВІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, реабілітаційними установами, іншими підприємствами, установами та організаціями, в яких навчаються або перебувають діти.
🔻КАТЕГОРІЇ ІНВАЛІДНОСТІ
▪️Дитині, якій встановлена інвалідність, залежно від міри втрати здоров’я та обсягу потреби в постійному сторонньому догляді, допомозі або диспансерному нагляді встановлюється категорія “дитина з інвалідністю” або “дитина з інвалідністю підгрупи А”.
🔔УВАГА! Згідно з «Порядком встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям»:
▪️категорія “дитина з інвалідністю” встановлюється особам віком до 18 років. Підставою для встановлення дитині категорії “дитина з інвалідністю” є ПОМІРНА та СЕРЕДНЯ міра втрати здоров’я, залежність від стороннього догляду, допомоги або диспансерного нагляду і здатність до самообслуговування;
▪️категорія “дитина з інвалідністю підгрупи А” встановлюється особам віком до 18 років, які мають❗️ВИКЛЮЧНО ВИСОКУ МІРУ втрати здоров’я та НАЗВИЧАЙНУ ЗАЛЕЖНІСТЬ від постійного стороннього догляду, допомоги або диспансерного нагляду інших осіб і які фактично не здатні до самообслуговування.
🔻ЕТАПИ ВСТАНОВЛЕННЯ ІНВАЛІДНОСТІ ДІТЯМ
‼️Слід зауважити, що з невідомої причини, в кожній області, районі, місті існує свій порядок встановлення інвалідності, особливо на першому етапі.
В законодавстві передбачено, що «медико-соціальна експертиза проводиться комісіями за НАПРАВЛЕННЯМ ЛІКАРЯ, який надає ПЕРВИННУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ». Цим лікарем в основному є педіатр або сімейний лікар. В той же час існує колізія юридичних норм, бо поставити діагноз, наприклад аутизм, може лише ДИТЯЧИЙ ПСИХІАТР.
Поспілкувавшись з батьками дітей з РАС, вияснилось, що направлення на медико-соціальну експертизу для встановлення дитині інвалідності отримувались і від дитячого психіатра, і інколи від неврологів, інколи від педіатрів.
Але з опису батьківського досвіду по різним регіонам України можливо виділити наступні
🔻ЕТАПИ встановлення інвалідності дітям:
1. ▪️Звернення батьків до лікаря первинної ланки (педіатра, сімейного лікаря, але найчастіше дитячого психіатра) щодо направлення на ЛКК.
2. ▪️Проходження повного медичного обстеження дитині в закладі оорони здоров’я:
🔸Амбулаторно (відвідування певних спеціалістів -логопеда, психолога, реабілітолога, невролога, генетика тощо) АБО
🔸Стаціонарно в закладах охорони здоров’я.
▪️Медичне обстеження полягає у проведенні необхідних досліджень, оцінювані соціальних потреб дитини, визначенні клініко-функціонального діагнозу, здійсненні лікувальних і реабілітаційних заходів та отриманні їх результатів за наявності документів, що підтверджують стійкий розлад функцій організму та призводять до обмеження життєдіяльності дитини.
3. ▪️Отримання ДОКУМЕНТІВ після медичного обстеження із зазначенням діагнозу та його коду згідно Міжнародної класифікації хвороб-10 (МКХ-10), яка досі діє в Україні:
▪ Консультаційний висновок спеціаліста, виданий після амбулаторного обстеження АБО
▪ Виписка з медичної карти стаціонарного хворого, виданої після стаціонарного обстеження.
4. ▪️Передача лікарем, який надає дитині первинну медичну допомогу, документів до ЛКК, а саме:
▪ історію розвитку дитини;
▪ Консультаційний висновок або Виписку з медичної карти стаціонарного хворого;
▪ план медичної реабілітації;
▪ документи, які посвідчують особу батьків або законних представників дитини.
❗️ВАЖЛИВО: Лікар, який надає дитині первинну медичну допомогу, готує та подає на розгляд комісії документи для встановлення дитині категорії “дитина з інвалідністю” або “дитина з інвалідністю підгрупи А”.
При цьому зазначений лікар повинен бути присутнім під час проведення засідання комісії для інформування про стан дитини.
5. ▪️ЗАСІДАННЯ ЛКК.
▪️Комісія проводить огляд дитини та розглядає передані документи, протягом 7 (семи) робочих днів з дня їх надходження.
6. ▪️Встановлення ЛКК інвалідності дитині
▪️Коміся приймає рішення про надання інвалідності дитині та встановлює категорію “дитина з інвалідністю” або “дитина з інвалідністю підгрупи А” та видає Медичний висновок про дитину з інвалідністю.
▪️Термін дії медичного висновку встановлюється згідно зі строками, передбаченими наказами МОЗ.
7. ▪️Складання ІПР (індивідуальної програми реабілітації) дитини з інвалідністю.
▪ У разі встановлення інвалідності комісія складає на підставі плану медичної реабілітації Індивідуальну програму реабілітації дитини з інвалідністю, в якій визначаються реабілітаційні заходи, їх обсяги, строки проведення та виконавці.
▪ Комісія відповідає за якість розроблення ІПР дитини з інвалідністю та здійснює контроль за повнотою та ефективністю виконання зазначеної програми.
8. ▪️ Надсилання висновку до СОЦСТРАХУ
▪️Надсилання Медичного висновку до органу, в якому дитина з інвалідністю перебуває на обліку як особа, що отримує державну соціальну допомогу або пенсію (орган соціального страхування та забезпечення).
▪️Надсилання ЛКК медичного висновку здійснюється у триденний строк моменту встановлення інвалідності дитині.
🔻ПОВТОРНИЙ ОГЛЯД
▪ Дата повторного огляду зазначається у медичному висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років.
▪ Повторний огляд дітей з інвалідністю раніше встановленого строку може бути проведений за заявою як батьків або законних представників дитини з інвалідністю, так і лікаря, який надає дитині первинну медичну допомогу, в разі зміни стану здоров’я і працездатності.
▪ Інвалідність встановлюється дітям до досягнення ними 18 років у разі наявності стійкого розладу функцій організму, що призводять до обмеження життєдіяльності дитини, неефективності реабілітаційних заходів, неможливості відновлення соціальної адаптації, несприятливого прогнозу відновлення працездатності.
🔻ОСНОВНІ ВИДИ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ, які дають право на встановлення ІНВАЛІДНОСТІ
◾️Класифікація основних видів порушень функцій організму дитини:
▪ порушення психічних функцій (сприйняття, уваги, пам’яті, мислення, інтелекту, емоцій, волі, свідомості, поведінки, психомоторних функцій);
▪ порушення мови і мовних функцій (усної та письмової, вербальної і невербальної мови, порушення голосоутворення та інше);
▪ порушення сенсорних функцій (зору, слуху, нюху, дотику, тактильної, больової, температурної та інших видів чутливості);
▪ порушення рухових функцій (голови, тулуба, кінцівок, статики, координації рухів);
▪ порушення функцій кровообігу, дихання, травлення, виділення, кровотворення, обміну речовин і енергії, внутрішньої секреції, імунітету;
▪ порушення, зумовлені фізичним каліцтвом.
🔻Для встановлення наявності стійкого розладу функцій організму як основного критерію встановлення інвалідності, ЛКК враховують наступні КРИТЕРІЇ обмеження життєдіяльності дитини, а саме здатність до:
• самообслуговування;
• самостійного пересування;
• орієнтації;
• спілкування;
• контролювання своєї поведінки;
• навчання;
• трудової діяльності.
▪️Ступінь обмеження основних категорій життєдіяльності дитини визначається виходячи з результатів оцінки їх відхилення від норми, що відповідає певному періоду (віку) біологічного розвитку дитини.
🔻Встановлення інвалідності на період дії ВОЄННОГО СТАНУ
1. ▪️В березні 2022 р. КМУ постановив, що на період дії воєнного стану на території України та протягом 6 (шести) місяців після його припинення або скасування:
1) у разі коли особа, що звертається для встановлення інвалідності, НЕ МОЖЕ прибути на огляд до медико-соціальної експертної комісії (або ЛКК), така комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності ЗАОЧНО на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії;
2) МСЕК та ЛКК здійснюють свої функції з забезпеченням принципу ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНОСТІ та ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРОВЕДЕННЯ медико-соціальної експертизи за направленням лікарсько-консультативною комісією ‼️НЕЗАЛЕЖНО від місця реєстрації, проживання або перебування особи, що звертається для встановлення інвалідності.
2. ▪️Крім того,❗️повторний огляд, строк якого припав на період дії воєнного стану на території України, ПЕРЕНОСИТЬСЯ на строк після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше 6 (шести) місяців після його припинення або скасування за умови неможливості направлення:
- дітей з інвалідністю лікарем до ЛКК відповідно до Порядку встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям.
3. ▪️ІПР (ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РЕАБІЛІТАЦІЇ): У разі коли в індивідуальній програмі реабілітації дитини з інвалідністю встановлений строк повторного огляду, що припав на період дії воєнного стану на території України, та в дитини з інвалідністю відсутня можливість пройти лікарсько-консультативну комісію закладу охорони здоров’я, їх індивідуальна програма реабілітації продовжується до останнього числа шостого місяця після припинення або скасування періоду дії воєнного стану, якщо раніше не буде проведено повторний огляд і не отримано відповідну індивідуальну програму реабілітації.
4. ▪️Також внесені зміни до Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю (п. 14), де зазначено, що:
- ‼️ЛКК під час чергового огляду дитини з інвалідністю за зверненням реабілітаційної установи переглядає реабілітаційні заходи, передбачені індивідуальною програмою, та за результатами їх перегляду коригує індивідуальну програму або складає нову індивідуальну програму.
© Склала, систематизувала, скоротила Надія Есманова.
Джерела:
Законодавство України
- Постанова Кабінету міністрів України від 21 листопада 2013 р. № 917 «Деякі питання встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям».
- Наказ МОЗ про Порядок видачі медичного висновку від 04.12.2001 №482;
- Постанова КМУ «Про Деякі питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України» від 8 березня 2022 р. № 225.
➖➖➖➖➖
‼️Дорогі друзі, я знаю, що у кожної родини був свій власний досвід і можливо інший порядок встановлення інвалідності. Тому я описала схему, засновану на нормах чинного законодавства (як це має бути) та з урахуванням інформації, отриманої від батьків дітей з інвалідністю.
Дякую за розуміння. Джерело

Немає коментарів:

Дописати коментар